Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) :

 

  • αυτισμός
  • asperger syndrome
  • διάχυτη διαταραχή ανάπτυξης
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Γενικές δυσκολίες που παρατηρούνται αφορούν :
 
- την κοινωνική επαφή. Συχνά  τα παιδιά αυτά δίνουν πιο μεγάλη έμφαση στα αντικείμενα και στα χαρακτηριστικά τους παρά στους ανθρώπους.Ίσως να αποδέχονται την κοινωνική συνδιαλλαγή αλλά δεν την επιδιώκουν.
 
- λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία : Φαίνεται να περιορίζεται η κατανόηση σε πράγματα που ενδιαφέρουν το παιδί . Η λεκτική και η εξωλεκτική επικοινωνία είναι περιορισμένη ή και ανύπαρκτη. Χαρακτηριστικό σημείο είναι η ηχολαλία, κατάσταση που κανείς θα μπορούσε να ερμηνεύσει ποικιλοτρόπως. 
 
- συμπεριφορά : λέγεται πως το παιδί με αυτισμό έχει περιορισμένη φαντασία καθώς και φτωχό ρεπερτόριο ενεργειών .  Φαίνεται αυτός  να ναι και ο λόγος της ύπαρξης στερεοτυπικών κινήσεων και εκφράσεων καθώς και εμμονών που αφορούν την ενασχόληση με συγκεκριμένα παιχνίδια και αντικείμενα. Το συμβολικό παιχνίδι φαίνεται στις πιο πολλές περιπτώσεις να λείπει. 
 
Η διάγνωση μπορεί να γίνει στην  ηλικία των 3-4 ετών.

 

 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

 Η διάγνωση γίνεται σε πιο μεγάλες ηλικίες συνήθως . Παρατηρείται διαταραχή επικοινωνίας, περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων παρ ΄ όλο το φυσιολογικό νοητικό επίπεδο.Πιθανά να μην υπάρχει διαταραχή στον λόγο όσων αφορά το αρθρολογκό κομμάτι, παρατηρείται όμως ιδιόμορφος και επιτηδευμένος σε πολλές περιπτώσεις λόγος, ενώ ταυτόχρονα το περιεχόμενο του εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα. 

 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 Αφορά κυρίως παιδιά τα οποία διαγιγνώσκονται σε μικρότερη ηλικία από ότι τα παιδιά με σύνδρομο asperger . Χαρακτηριστικό του είναι το φυσιολογικό ή ανώτερο νοητικό επίπεδο ταυτόχρονα όμως με τη δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις. 

 

Πρέπει να σημειωθεί πως η έγκαιρη διάγνωση καθώς και η πρώιμη παρέμβαση αποτελούν τους πιο σηματικούς παράγοντες ως προς την έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος.

Διαδωσέ το!!!